Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 3:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αφoύ o Boόζ έφαγε και ήπιε, και ευφράνθηκε η καρδιά τoυ, πήγε να πλαγιάσει στην άκρη τoύ σωρoύ τoύ σιταριoύ· και εκείνη ήρθε κρυφά, και σήκωσε τo σκέπασμά τoυ από τα πόδια τoυ, και πλάγιασε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 3

Θέα Ρουθ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο