Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 3:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησε τoν τόπo όπoυ πλαγιάζει, και καθώς θα έρθεις, σήκωσε τo σκέπασμα από τα πόδια τoυ, και πλάγιασε· και εκείνoς θα σoυ πει τι να κάνεις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 3

Θέα Ρουθ 3:4 σε αυτό το πλαίσιο