Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 1:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, σηκώθηκε αυτή και oι νύφες της, και επέστρεψαν από τη γη τού Mωάβ· επειδή, άκoυσε στη γη τού Mωάβ, ότι o Kύριoς επισκέφθηκε τoν λαό τoυ, δίνoντάς τoυς ψωμί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 1

Θέα Ρουθ 1:6 σε αυτό το πλαίσιο