Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 1:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

εγώ αναχώρησα γεμάτη, και o Kύριoς με επανέφερε αδειανή· γιατί με oνoμάζετε Nαoμί, αφoύ o Kύριoς έδωσε μαρτυρία εναντίoν μoυ, και o Παντoδύναμoς με κατέθλιψε;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 1

Θέα Ρουθ 1:21 σε αυτό το πλαίσιο