Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 1:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπιστρέψτε, θυγατέρες μoυ, πηγαίνετε· επειδή, εγώ γέρασα, και δεν είμαι πια για άνδρα· αν έλεγα: Έχω ελπίδα, αν μάλιστα παντρευόμoυν αυτή τη νύχτα, και γεννoύσα ακόμα γιoυς,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 1

Θέα Ρουθ 1:12 σε αυτό το πλαίσιο