Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 98:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι ποταμοί ας κροτούν τα χέρια, τα βουνά ας αγάλλονται μαζί,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 98

Θέα Ψαλμοι 98:8 σε αυτό το πλαίσιο