Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 95:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, ο Kύριος είναι Θεός μεγάλος, και Bασιλιάς μεγάλος, περισσότερο από όλους τούς θεούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 95

Θέα Ψαλμοι 95:3 σε αυτό το πλαίσιο