Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 89:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι θα βάλω το χέρι του επάνω στη θάλασσα, και το δεξί του χέρι επάνω στους ποταμούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 89

Θέα Ψαλμοι 89:25 σε αυτό το πλαίσιο