Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 89:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mάλιστα, η αλήθεια μου και το έλεός μου θα είναι μαζί του· και στο όνομά μου θα υψωθεί το κέρας του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 89

Θέα Ψαλμοι 89:24 σε αυτό το πλαίσιο