Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 87:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι οι υμνωδοί, καθώς και οι παίκτες63 των οργάνων, θα λένε:Όλες οι πηγές μου είναι σε σένα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 87

Θέα Ψαλμοι 87:7 σε αυτό το πλαίσιο