Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 7:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aν ο ασεβής δεν επιστρέψει, θα ακονίσει τη ρομφαία του· έχει τεντώσει το τόξο του, και το ετοίμασε·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 7

Θέα Ψαλμοι 7:12 σε αυτό το πλαίσιο