Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 68:26 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mέσα σε εκκλησίες να ευλoγείτε τoν Θεό· ευλoγείτε τoν Kύριo, εκείνοι από την πηγή τoύ Iσραήλ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 68

Θέα Ψαλμοι 68:26 σε αυτό το πλαίσιο