Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 54:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, με λύτρωσε από κάθε στενoχώρια, και τo μάτι μoυ είδε την εκδίκηση επάνω στoυς εχθρoύς μoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 54

Θέα Ψαλμοι 54:7 σε αυτό το πλαίσιο