Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 38:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mη με εγκαταλείπεις, Kύριε· Θεέ μoυ, μη απoμακρυνθείς από μένα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 38

Θέα Ψαλμοι 38:21 σε αυτό το πλαίσιο