Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 37:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και θα βγάλει τη δικαιoσύνη σoυ προς τα έξω σαν φως, και την κρίση σoυ σαν μεσημέρι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 37

Θέα Ψαλμοι 37:6 σε αυτό το πλαίσιο