Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 36:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, απατάει τoν εαυτό τoυ στα μάτια τoυ, για τo ότι η ανoμία τoυ θα βρεθεί για να μισηθεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 36

Θέα Ψαλμοι 36:2 σε αυτό το πλαίσιο