Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 2:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, στην οργή του θα μιλήσει σ’ αυτούς, και στον θυμό του θα τους συνταράξει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 2

Θέα Ψαλμοι 2:5 σε αυτό το πλαίσιο