Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 16:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι μερίδες μου έπεσαν σε τόπους τερπνούς· έλαβα ωραιότατη κληρονομιά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 16

Θέα Ψαλμοι 16:6 σε αυτό το πλαίσιο