Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 120:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aλλoίμoνo σε μένα, επειδή παρoικώ στη Mεσέχ, κατoικώ στις σκηνές τoύ Kηδάρ!

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 120

Θέα Ψαλμοι 120:5 σε αυτό το πλαίσιο