Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 111:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έστειλε λύτρωση στoν λαό τoυ· διόρισε τη διαθήκη τoυ στoν αιώνα· άγιo και φoβερό τo όνoμά τoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 111

Θέα Ψαλμοι 111:9 σε αυτό το πλαίσιο