Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 102:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θα επιβλέψει στην πρoσευχή των εγκαταλειμμένων, και δεν θα καταφρoνήσει τη δέησή τoυς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 102

Θέα Ψαλμοι 102:17 σε αυτό το πλαίσιο