Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 1:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, ο Kύριος γνωρίζει τον δρόμο των δικαίων· ενώ ο δρόμος των ασεβών θα χαθεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 1

Θέα Ψαλμοι 1:6 σε αυτό το πλαίσιο