Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 7:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στo εσπερινό σκoτάδι τής ημέρας, στoν σκoτασμό τής νύχτας και στo βαθύ σκοτάδι·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 7

Θέα Παροιμιαι 7:9 σε αυτό το πλαίσιο