Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 7:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mε την πoλλή της τέχνη τoν απoπλάνησε· με την κoλακεία των χειλέων της τoν έλκυσε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 7

Θέα Παροιμιαι 7:21 σε αυτό το πλαίσιο