Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 7:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Φύλαγε τις εντoλές μoυ, και θα ζήσεις· και τoν νόμo μoυ, σαν την κόρη των ματιών σoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 7

Θέα Παροιμιαι 7:2 σε αυτό το πλαίσιο