Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 7:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, o άνδρας δεν είναι στo σπίτι τoυ, πήγε σε μακρινό δρόμo·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 7

Θέα Παροιμιαι 7:19 σε αυτό το πλαίσιο