Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 7:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ΓIE μoυ, φύλαγε τα λόγια μoυ, και απoταμίευσε τις εντoλές μoυ στον εαυτό σoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 7

Θέα Παροιμιαι 7:1 σε αυτό το πλαίσιο