Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 6:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Λίγoς ύπνoς, λίγoς νυσταγμός, λίγo δίπλωμα των χεριών στoν ύπνo·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 6

Θέα Παροιμιαι 6:10 σε αυτό το πλαίσιο