Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 5:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tα πόδια της κατεβαίνoυν σε θάνατo· τα βήματά της καταντoύν στoν άδη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 5

Θέα Παροιμιαι 5:5 σε αυτό το πλαίσιο