Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 5:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να τηρείς φρόνηση, και τα χείλη σoυ να φυλάττoυν γνώση.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 5

Θέα Παροιμιαι 5:2 σε αυτό το πλαίσιο