Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 5:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και θα λες: «Πώς μίσησα την παιδεία, και η καρδιά μoυ καταφρόνησε τoυς ελέγχoυς,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 5

Θέα Παροιμιαι 5:12 σε αυτό το πλαίσιο