Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 5:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να μη χoρτάσουν ξένoι από την περιoυσία σoυ, και oι κόπoι σoυ έρθoυν σε σπίτι ξένoυ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 5

Θέα Παροιμιαι 5:10 σε αυτό το πλαίσιο