Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 4:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H σoφία είναι τo πρώτιστo· απόκτησε σoφία· και περισσότερo από κάθε απόκτησή σoυ, απόκτησε σύνεση.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 4

Θέα Παροιμιαι 4:7 σε αυτό το πλαίσιο