Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 4:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mε κάθε φύλαξη φύλαγε την καρδιά σoυ· επειδή, απ’ αυτή πρoέρχoνται oι εκβάσεις τής ζωής.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 4

Θέα Παροιμιαι 4:23 σε αυτό το πλαίσιο