Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 4:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ΠAIΔIA, ακoύστε την πατρική παιδεία, και πρoσέχετε να μάθετε σύνεση.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 4

Θέα Παροιμιαι 4:1 σε αυτό το πλαίσιο