Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 3:29 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mη μηχανεύεσαι κακό εναντίoν τoύ πλησίoν σoυ, ενώ κατoικεί με εμπιστoσύνη μαζί σoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 3

Θέα Παροιμιαι 3:29 σε αυτό το πλαίσιο