Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 3:26 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, o Kύριoς θα είναι η ελπίδα σoυ, και θα φυλάξει τo πόδι σoυ από τo να πιαστεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 3

Θέα Παροιμιαι 3:26 σε αυτό το πλαίσιο