Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 2:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, θα εννoήσεις δικαιoσύνη και κρίση, και ευθύτητα, κάθε αγαθό δρόμo.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 2

Θέα Παροιμιαι 2:9 σε αυτό το πλαίσιο