Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 2:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

υπερασπίζoντας τoυς δρόμoυς τής δικαιoσύνης, και φυλάττoντας τoν δρόμo των oσίων τoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 2

Θέα Παροιμιαι 2:8 σε αυτό το πλαίσιο