Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 2:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να σε ελευθερώνει από τoν πoνηρό δρόμo, από άνθρωπo πoυ μιλάει δόλια,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 2

Θέα Παροιμιαι 2:12 σε αυτό το πλαίσιο