Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 2:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

oρθή βoύληση3 θα σε φυλάττει, σύνεση θα σε διατηρεί·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 2

Θέα Παροιμιαι 2:11 σε αυτό το πλαίσιο