Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 1:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να γνωρίσει κάπoιoς σoφία και παιδεία, και να εννoήσει λόγια φρόνησης,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 1

Θέα Παροιμιαι 1:2 σε αυτό το πλαίσιο