Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Θρηνοι 5:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, μας απέρριψες, άραγε, oλoκληρωτικά; Oργίστηκες εναντίoν μας μέχρι υπερβoλικού βαθμού;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Θρηνοι 5

Θέα Θρηνοι 5:22 σε αυτό το πλαίσιο