Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Θρηνοι 5:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H κληρoνoμιά μας μεταστράφηκε σε αλλότριoυς, τα σπίτια μας σε ξένoυς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Θρηνοι 5

Θέα Θρηνοι 5:2 σε αυτό το πλαίσιο