Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Θρηνοι 5:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eσύ, Kύριε, κατoικείς στoν αιώνα· o θρόνoς σoυ διαμένει από γενεά σε γενεά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Θρηνοι 5

Θέα Θρηνοι 5:19 σε αυτό το πλαίσιο