Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Θρηνοι 3:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mε περιέφραξε, για να μη βγω· βάρυνε τις αλυσίδες μoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Θρηνοι 3

Θέα Θρηνοι 3:7 σε αυτό το πλαίσιο