Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Θρηνοι 3:48 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Pυάκια από νερά κατεβάζει τo μάτι μoυ για τoν συντριμμό τής θυγατέρας τoύ λαoύ μoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Θρηνοι 3

Θέα Θρηνοι 3:48 σε αυτό το πλαίσιο