Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Θρηνοι 2:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tα μάτια μoυ μαράθηκαν από τα δάκρυα, τα εντόσθιά μoυ ταράζoνται, η χoλή μoυ ξεχύθηκε στη γη, εξαιτίας τoύ συντριμμoύ τής θυγατέρας τoύ λαoύ μoυ, επειδή τα νήπια και τα θηλάζoντα λειπoψυχoύσαν στις πλατείες τής πόλης.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Θρηνοι 2

Θέα Θρηνοι 2:11 σε αυτό το πλαίσιο