Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι θα φοβηθούν οι μαχητές σου, Θαιμάν, για να αποκοπεί με σφαγή κάθε άνθρωπος από το βουνό τού Hσαύ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:9 σε αυτό το πλαίσιο