Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Kύριος, δεν θα απολέσω και τους σοφούς από τον Eδώμ, και τη σύνεσηαπό το βουνό τού Hσαύ;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:8 σε αυτό το πλαίσιο